Zagłada chorych psychicznie-pamięć i wyzwanie

powrót

11 kwietnia 2017 r. pod patronatem Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego odbyło się sympozjum „Zagłada chorych psychicznie – pamięć i wyzwanie".
Organizatorem konferencji była Komisja Zdrowia Senatu RP oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne [Komisja Historii Psychiatrii Polskiej oraz Komisja Reformy Opieki Psychiatrycznej].
W czasie Sympozjum wygłoszono następujące wykłady:

  1. Tadeusz Nasierowski: Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa
  2. Tomasz Szafrański: Wspomagana śmierć pacjentów z niepoddającą się leczeniu depresją - zagrożenia dla psychiatrii i jej statusu społecznego
  3. Tadeusz Nasierowski: Psychiatria w PRL
  4. Marek Balicki: Polityczne uwarunkowania powodzenia reformy systemu lecznictwa psychiatrycznego w Polsce
  5. Jacek Wciórka: Psychiatria po reformie - wizja i jej realizacja

dr n. med. Marek Balicki: Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Warszawa; 
dr hab. n.med.Tadeusz Nasierowski: Katedra Psychiatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; 
dr n. med. Tomasz Szafrański: kwartalnik „Psychiatra"; 
prof. dr hab. n.med. Jacek Wciórka: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Dyskusja dotyczyła - jak pisali organizatorzy - "wyzwań, jakie dla współczesności i przyszłości stanowią cierpienia i ofiary osób z zaburzeniami psychicznymi". Przedstawiony został ich tragiczny los podczas II wojny światowej oraz w czasach politycznie motywowanych powojennych nadużyć w psychiatrii.
Także ważnym tematem było ukazanie „jak łatwo w nadużycia lub zbrodnię przeradza się naruszanie podstawowych zobowiązań wspólnoty wobec chorujących psychicznie jej członków; jak łatwo okazywane im ignorancja, lekceważenie i niechęć torują drogę do nieprawego, nierównego traktowania; jak łatwo instytucjonalizowana dyskryminacja, stygmatyzacja i odrzucenie wyzwalają gotowość do przemocy i eksterminacji wobec osób oczekujących należnego wsparcia, pomocy i opieki".

Sympozjum towarzyszyła wystawa: Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa, której autorem jest Tadeusz Nasierowski.

Sympozjum było jednym z działań organizowanych w ramach I Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbył się w Warszawie 8 maja 2017 r. [www.kongreszp.org.pl]; było częścią około-kongresowej dyskusji nad wartościami i decyzjami określającymi status społeczny i życiowe szanse osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych w Polsce.

Szczegółowe sprawozdanie z Sympozjum, nagrania debaty i dyskusji  oraz fotografie znajdują się na stronie internetowej Senatu RP:
https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9585,konferencja-zaglada-chorych-psychicznie-pamiec-i-wyzwanie.html