Zadania

  1. zebranie funduszy - 1.100.000 zł na budowę i odsłonięcie obiektu w formie małej architektury, upamiętniającego dokonaną przez Niemców na ziemiach polskich zagładę osób chorych psychicznie,
  2. przeprowadzenie ogólnopolskiej zbiórki publicznej i nadzór nad nią,
  3. kampania informacyjna o zagładzie osób chorych psychicznie, jej konsekwencjach i znaczeniu dla współczesnego człowieka,
  4. ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na projekt pomnika,
  5. nadzór nad budową pomnika,
  6. zorganizowanie uroczystości odsłonięcia pomnika.