Aktualności

Seminarium: Pamięć i niepamięć

22 maja 2024 r. odbyło się seminarium „Pamięć i niepamięć w kształtowaniu się tożsamości osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnościami"...

Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi. Katalog wystawy

W czerwcu 2018 r. ukazał się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego katalog wystawy „Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa" ..... 

Zagłada chorych psychicznie-pamięć i wyzwanie

11 kwietnia 2017 r. odbyło się sympozjum „Zagłada chorych psychicznie – pamięć i wyzwanie". Dyskusja dotyczyła "wyzwań, jakie dla współczesności i przyszłości stanowią cierpienia i ofiary osób z zaburzeniami psychicznymi". Przedstawiony został ich tragiczny los podczas II wojny światowej oraz w czasach politycznie motywowanych powojennych nadużyć w psychiatrii..........

Eutanazja osób chorych psychicznie w XXI wieku...

Dyskusja uczestników panelu „Wokół Góry Tajget" na 45 Zjeździe Psychiatrów Polski w Katowicach skoncentrowała się na problemie wspomaganego umierania osób z zaburzeniami psychicznymi. Impulsem do podjęcia tego tematu stał się wywiad z Suzanne van de Vathorst, autorką prac o eutanazji osób chorych psychicznie....

Wokół góry Tajget…..

W czasie 45 Zjazdu Psychiatrów Polskich, w Katowicach odbędzie się debata o zagładzie osób chorych psychicznie. W dyskusji udział wezmą między innymi Anna Dziewit-Meller, autorka książki "Góra Tajget" oraz Tadeusz Nasierowski, znawca problematyki zagłady chorych. Uczestników Zjazdu serdecznie zapraszamy na spotkanie........

Zebraliśmy....

W czasie  konferencji naukowej "Schizofrenia Forum" odbywającej się  w Warszawie w dniach 10-11 marca br. zebraliśmy na budowę pomnika 1135 zł. Serdecznie wszystkim darczyńcom dziękujemy.