Komitet

Społeczny komitet budowy pomnika upamiętniającego dokonaną przez Niemców
zagładę chorych psychicznie na ziemiach polskich

Komitet został powołany 9 lutego 2015 roku w Warszawie.
Jego celem jest zebranie środków finansowych na postawienie i odsłonięcie w Warszawie centralnego pomnika w formie małej architektury, przypominającego i upamiętniającego los osób chorych psychicznie w czasie II wojny światowej.
Pragniemy poprzez ideę pomnika oraz kampanię społeczną jej towarzyszącą zachować pamięć o zagładzie osób chorych psychicznie; ukazać czym jest okrucieństwo wobec tych, którzy pozostają wobec własnej eksterminacji kompletnie bezbronni. Pomnik będzie symbolem godności każdego człowieka. Godności, której w imieniu tego człowieka, być może kiedyś przyjdzie bronić i nam.

Cel działań Komitetu wpisuje się w szeroki kontekst zadań publicznych:

  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

Numer zbiórki publicznej : 2015/725/KS
Sprawozdania