Instytucje wspierające

1. Prowincja Polska Zakonu Bonifratrów, wsparła budowę pomnika i wyraziła zgodę na postawienie go na swoim terenie w piśmie z dnia 30 grudnia 2011 r. 

2. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) poparł inicjatywę postawienia w Warszawie, przy ulicy Bonifraterskiej, na terenie dawnego szpitala św. Jana Bożego, centralnego pomnika upamiętniającego zagładę osób z zaburzeniami psychicznymi w uchwale z dnia 8 maja 2007 roku. Jej realizację powierzył Komisji Historii Psychiatrii Polskiej PTP.

3. Celowość tej inicjatywy poparli:

- ministrowie Andrzej Przewoźnik (2009 r.) i Andrzej Kunert (2011 r.), sekretarze Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

- dr Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016 r.)

ddd